bannerbannerbannerbannerbanner
سیستم مدیریت مخازن
سیستم مدیریت مخازن


سیستم مدیریت مخازن

امروزه در اکثر جایگاههای دنیا ، خواندن مقدار موجودی مخزن به روش مکانیزه انجام گرفته و توسط سیستم های مختلف نمایشگر مخازن امکانپذیر شده است . در این سیستم ها صرفنظر از میزان دقت آنها ، اولین مورد مهم نمایشی ، میزان موجودی درون مخزن می باشد که این موجودی می تواند به دو صورت حجم و ارتفاع قابل مشاهده باشد .

مقادیر مهمی که در هر سیستم نمایشگر مخازن باید قابل خواندن باشد عبارتند از : مقدار موجودی فرآورده ، مقدار حجم (ارتفاع ) آب و دمای فرآورده داخل مخزن ، که این موارد در اکثر سیستم های نصب شده در جایگاههای داخل کشور ، قابل پوشش می باشد .

شکل یک : سیستم نمایشگر مخازن

» مشاهده لیست قیمت
تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد.طراحی و برنامه نویسی توسط نگاران سیستم.